SAFINA SLOVAKIA spol. s.r.o.
Turčianska 52
821 09 Bratislava
+421 2 534 15 000
mobil: +421 907922776

Chémia

Oblasť chémie je zameraná na výrobu chemikálií s obsahom drahých kovov. Jedná sa hlavne o strieborné, zlaté, platinové, paládiové a rhodiové chemikálie. Výrobky z produkcie tejto oblasti sú široko využívané u viacerých významných slovenských podnikoch.

Prehľad štandardných vyrábaných chemikálií:

Chemické zlúčeniny striebra

 • Dusičnan strieborný - AgNO3
 • Chlorid strieborný - AgCl
 • Dikyanostriebornan draselný - K[Ag(CN)2]
 • Dikyanostriebornan sodný - Na[Ag(CN)2]
 • Oxid strieborný - Ag2O
 • Síran strieborný č. - Ag2SO4
 • Octan strieborný - CH3COOAg
 • Kyanid strieborný - AgCN

Chemické zlúčeniny zlata

 • Dikyanozlatnan draselný K[Au(CN)2]
 • Chlorid zlatitý AuCl3 . xH2O

Chemické zlúčeniny platinových kovov

 • Kyselina hexachloroplatičitá - hexahydrát - H2PtCl6 . 6H2O
 • Kyselina hexachloroplatičitá v roztoku - H2PtCl6
 • Hexachloroplatičitan amonný - (NH3)2PtCl6
 • Hexachloroplatičitan draselný - K2PtCl6
 • Chlorid rhoditý - tetrahydrát - RhCl3 . 4H2O
 • Síran rhoditý v roztoku – Rh2(SO4)3
 • Chlorid paladnatý v roztoku - PdCl2

Roztoky pre galvaniku

 • Zlatiacia lázeň„AUROSAF 11“
 • Predzlatiacia lázeň„AUROSAF CF“

Katalyzátory

 • Pd/C katalyzátor