SAFINA SLOVAKIA spol. s.r.o.
Turčianska 52
821 09 Bratislava
+421 2 534 15 000
mobil: +421 907922776

Dentál

Safina je výrobcom a dodávateľom širokého sortimentu kvalitných a cenové dostupných dentálnych zliatin a spájok z drahých aj obyčajných kovov, amalgámov a doplnkového dentálneho tovaru.

V sortimente dentálnych materiálov nájdete ponuku kvalitných a overených 22, 20 a 16 karátových zlatých dentálnych zliatin, zlatoplatinové, zlatopaládiové, striebropaládiové, strieborné a chromkobaltové dentálne zliatiny a dentálne spájky vrátane amalgámov. O kvalite a spoľahlivosti našich zliatin svedčí i to, že takmer všetky majú medzinárodne uznávanú značku kvality CE. V rámci doplnkového programu ponúkame kompletný sortiment voskových výrobkov pre odlievanie dentálnych kovov, keramické a grafitové kelímky.

  • Zliatiny s vysokým obsahom Au a kovov Pt skupiny pre konvenčnú techniku (ISO 1562): Au 22 kar, Au 20 kar, Au 18 kar, Au 18 kar Pt
  • Zliatiny pre konvenčnú techniku (ISO 8891): Aurix® L, Aurix® L60, Aurosa®, Palargen® L, Argenpal IV a, Koldan
  • Zliatiny pre kovokeramiku (ISO 9693): Safibond®, Safibond® Bio, Safibond® Plus
  • Zliatiny obyčajných kovov pre konvenčnú techniku (ISO 6871): Orálium, Oralium Ceramic
  • Zliatiny obyčajných kovov pre kovokeramiku (ISO 9693): Kdynium K2
  • Zliatiny pre dentálny amalgám (ISO 1559):Safargam® NG2 (voľne sypaný v kapsliach), Safargam® Special (voľne sypaný v kapsliach), Safargam® Dentis 60 (v kapsliach) a ortute Hg (ISO 1560)