SAFINA SLOVAKIA spol. s.r.o.
Turčianska 52
821 09 Bratislava
+421 2 534 15 000
mobil: +421 907922776

Recyklácia

Táto oblasť pomáha riešiť problém ekológie a ochrany životného prostredia. Zaoberá sa recykláciou odpadov obsahujúcich drahé kovy. Safina vykupuje a prepracuváva dentálne a klenotnícke odpady, použité chemikálie s obsahom drahých kovov, staré šperky, mince, odpady elektrochemického a elektronického priemyslu a ďalšie odpady z drahých kovov.

Prehľad vykupovaných a zpracovávaných odpadov

Odpady z elektrických a elektronických zariadení

 • analogové telefónne ústredne a ich diely
 • výpočtová technika (kompletné PC, procesory)
 • plošné spoje čiastočne i plne osadené
 • pozlátené púzdra, osadené plošné spoje, celé analogové telefónne ústredne
 • pozlátené nožičky súčiastok a konektorov, demontované diskrétne a integrované súčiastky
 • pozlátené reléové sady
 • pozlatené nosné pásky a mriežky demontované pozlátené konektory, patice a meriace body
 • krížové spínače
 • zbytky z vákuového naparovania DK, demontované keramické kondenzátory, náhradné relé, telefónne mikrorelé
 • kontaktované ale nezapuzdrené súčiastky, demontované pozlatené nožičky konektorov
 • súčiastky poškodené pri osadzovaní
 • bezkontaktné spínacie prvky, kontaktné spínacie prvky, istiace prvky

Autokatalyzátory

 • AK s keramickou vložkou (z osobných a nákladných automobilov, z autobusov, z vysokozdvižných vozíkov)

Fotomateriály

 • RTG snímky
 • ustalovače
 • iné odpady z fotografického priemyslu

Priemyslové odpady určené pre hydrometalurgické zpracovanie

 • galvanické kúpele, vyradené chemikálie s obsahem DK, kaly s obsahem DK, katalyzátory na bázi DK z chemických výrob
 • kúpele s obsahem DK, pevné katalyzačné sitá
 • kvapalné Pd (Pt) na aktívnom uhlí
 • Pd (Pt) na Al2O3
 • zvláštne odpady zo zlatenia skla a porcelánu, sťery, zliatky s obsahom DK
 • pasty, smetky
 • tinktúry, hadry a vatičky z výrob (např. od farieb na sklo, porcelán alebo keramiku)
 • poháriky a šťetky od týchto materiálov
 • ztrusky z tavenia zliatin DK

Výrobky z platinových kovov

 • prvky meracej a regulačnej techniky, laboratórne náradie, zariadenie z priemyslu
 • odporové teplomery Pt 100, 500 a 1000, kelímky, viečka, misky, platinové pece
 • termočlánkové drôty Pt/PtRh, lodičky, výtokové zariadenia
 • lyžice, kopisty, lopatky, hroty na kliešte a pinzety, zlatoplatinové zvlákňovacie trysky
 • drôty
 • Fischerove, Winklerove a Woeblingove elektrody, špirálové a terčové elektródy

Dentálne materiály

 • Au r. Safargám (suchý, mokrý), Palargen (čistý, so zbytkami), odpad z odlučovačov
 • Ag r. Koldan, Argenpal (IV A, I), Ortuť
 • Pt r.

Odpady z klenotnických výrob

 • odpady z liatia a strihania
 • piliny, zmetky

Ostatné

 • zlomky klenotov, mince ap.