SAFINA SLOVAKIA spol. s.r.o.
Turčianska 52
821 09 Bratislava
+421 2 534 15 000
mobil: +421 907922776

Zamestnanie

Voľné pracovné pozície:

28.06.2016
Obchodník - referent


Bližsie informácie na
e-mail: andrej.kollar@safina.sk